• fundacion@imancorp.es
  • +34 937 338 711
Contact Info
D. Manuel Járrega
Presidente de la Associació Catalana de Facility Management (ACFM)
Education
Skills
Design
68%
Wordpress
90%
Marketing
98%